Inne

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa centrala: 22 826 02 39 sekretariat: 22 826 93 52 fax: 22 826 17 14 e-mail: info@nid.pl
Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook