Strona główna Aktualności Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”

2017-05-11

Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych i społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy „Krajobraz mojego miasta” przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obraz powstał z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Generalnej Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Zarówno kampania, jak i materiał filmowy poruszają wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod warstwą materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra z np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu.

  W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.

  Warto przy tym podkreślić ogromną rolę, jaką odgrywają tu organizacje pozarządowe, mające duży wpływ na wygląd miejskiej przestrzeni publicznej oraz na świadomość społeczeństwa, bez której zmiany trudno byłoby wprowadzić.

  Więcej informacji na temat filmu i samej kampanii „Krajobraz mojego miasta”, a także porad planistycznych znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej: www.krajobrazmojegomiasta.pl

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook