Strona główna Aktualności KOMUNIKAT – WYNIKI II NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA 2017

KOMUNIKAT – WYNIKI II NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA 2017

2017-05-12

KOMUNIKAT – WYNIKI II NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA 2017

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że zostały rozpatrzone wnioski złożone w II naborze do programu „Wolontariat dla dziedzictwa” 2017.

 


W ramach II naboru wpłynęły 44 wnioski, na etapie oceny formalnej 8 wniosków zostało odrzuconych z powodu błędów formalnych.

 


Ze względu na ich wysoki poziom merytoryczny, wysoką punktację przyznaną w trakcie oceny, przy uwzględnieniu wysokości budżetu programu, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na podstawie § 9 ust. 15 Regulaminu Programu Wolontariat dla dziedzictwa, podjęła decyzję o podniesieniu progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania do 80 pkt.

 


Pozostałych 36 wniosków przeszło pełną procedurę oceny.

 


Poniżej prezentujemy Wyniki II naboru wniosków złożonych do programu Wolontariat dla dziedzictwa.

 

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook