Strona główna Aktualności ZABYTKI KRĘCĄ - ogłoszenie o warsztatach

ZABYTKI KRĘCĄ - ogłoszenie o warsztatach

2017-11-21

Tytuł warsztatów ma nawiązywać do pozostałych części programu realizowanego przez NID i PISF, których głównym elementem ma być nakręcenie przez uczniów filmów dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Program ma z jednej strony przekazać nowe wiadomości oraz usystematyzować posiadaną wiedzę na temat dziedzictwa, a z drugiej zachęcić do twórczego myślenia i praktycznego działania w jego obrębie. Ma kształtować poczucie uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za dobra kultury, umiejętność współpracy w grupie, wypowiadania się, uzasadniania swojego zdania, akceptowania punktu widzenia innych ludzi, rozwijać postawę obywatelską oraz skłaniać do podjęcia konkretnych działań na rzecz lokalnego dziedzictwa.

Program
1. Popkultura i dziedzictwo – prezentacja materiałów i zjawisk z zakresu kultury popularnej, których treść dotyczy dziedzictwa kulturowego. Odwołanie się do zjawisk z zakresu kultury popularnej ma uświadomić uczestnikom, że dziedzictwo kulturowe obecne jest w ich życiu na co dzień.
2. Wartości estetyczne, historyczne i naukowe zabytków dziedzictwa kulturowego – wspólne wypracowanie kategorii, które posłużą do omówienia lokalnych zabytków i dziedzictwa kulturowego.
3. Zawody i instytucje związane z ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.
4. Warsztaty praktyczne – uczniowie realizują w grupach przydzielone im zadania w grupach dotyczące zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Miejscowości
1) 15 listopada 2017 r. - Kielce,
2) 16 listopada 2017 r. - Katowice,
3) 23 listopada 2017 r. - Wrocław,
4) 29 listopada 2017 r. - Nowa Sól,
5) 30 listopada 2017 r. - Sława,
6) 4 grudnia 2017 r. - Zielona Góra,
7) 5 grudnia 2017 r. - Zielona Góra (2 szkoły w jednym mieście),
8) 6 grudnia 2017 r. - Niedoradz,
9) 7 grudnia 2017 r. - Krosno Odrzańskie,
10) 8 grudnia 2017 r. - Gorzów Wielkopolski.

Plenerownia 

inicjatywy kulturalne
www.plenerownia.com


Sztuka na kółkach

warsztaty zabytkoznawcze
www.sztukanakolkach.pl