Strona główna Aktualności WYNIKI KONKURSU „WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA”!

WYNIKI KONKURSU „WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA”!

2018-07-03

WYNIKI KONKURSU W RAMACH PROGRAMU „WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA”!

 

Informujemy, że nabór do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” w roku 2018 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu złożono 151 wniosków, w tym 50 wniosków w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa” oraz 101 wniosków w kategorii „Upowszechnianie dziedzictwa”.

Z powodów błędów formalnych odrzucono ogółem 36 wniosków.

 

Zgodnie z Regulaminem Programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskały 64 wnioski, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie § 9 ust. 15 Regulaminu, Dyrektor NID podjął decyzję po podniesieniu progu punktowego do 77 pkt.

 

Wskutek powyższego dofinansowanie otrzymało 18 Zadań w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa” oraz 18 Zadań w kategorii „Upowszechnianie dziedzictwa”.

 

Poniżej publikujemy listy rankingowe dla obu kategorii wraz z przyznanym dofinansowaniem.

 

Wolontariat dla dziedzictwa

Upowszechnianie dziedzictwa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Obrazek