Strona główna Aktualności
  • Przypominamy, że Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 r. rozpoczyna realizację nowego Programu dotacyjnego pn. „Wspólne dla dziedzictwa”.

  • ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA”.

  • Coś bierzemy, coś dajemy… czym jest wolontariat? Dlaczego warto się w niego angażować? Czy jest szansą dla dziedzictwa? Co daje wolontariuszom, instytucjom, organizacjom?

  • Głównym celem warsztatów jest wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania oraz kreatywnego podejścia względem zabytków i ogólnie dziedzictwa kulturowego oraz uświadomienie im ich wielowymiarowej wartości.

  • Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz największe święto zabytków kultury Starego Kontynentu, której początki sięgają 1991 roku. Pierwsza edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbyła się w 1993 roku i od tego czasu popularność tego największego w Europie projektu edukacyjno-kulturalnego nie słabnie. Od ponad 20 lat na terenie całej Polski odbywają się wydarzenia specjalne, imprezy plenerowe, koncerty czy wystawy, a właściciele zabytków udostępniają szerokiej publiczności miejsca na co dzień niedostępne.

<<<12>>>
Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook