Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji: KRS: 0000216091

Adres: Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Numer telefonu: 503034164

E-mail: zarzad@psmk.org.pl

Strona internetowa: www.psmk.org.pl

Cel działalności:

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski.
 

Stowarzyszenie działa od 1987 roku m.in. na rzecz: popularyzacji tematyki kolejowej w społeczeństwie, popierania indywidualnych i społecznych zainteresowań kolejnictwem, dokumentowania historii polskich kolei oraz prowadzenia aktywnej formy ochrony zabytków kolejnictwa. Najważniejszym przedmiotem działalności PSMK jest organizacja własnego, żywego muzeum dawnej kolei na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice. Pragniemy, aby historia każdego zgromadzonego pod jej dachem pojazdu i urządzenia stanowiła pretekst do inteligentnej rozrywki i edukacji, zachęcając do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania osobowości każdego, kto się z nią zetknie.

Obszar działalności:

konserwacja

edukacja

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook