Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji: KRS 0000104848

Adres: 17-240 Czeremcha ul. 1 Maja 7

Województwo: Podlaskie

Numer telefonu: 856-850-084

E-mail: czeremszyna2@wp.pl

Strona internetowa: www.czeremszyna.pl

Cel działalności:

Propagowanie i promocja kultury ludowej; organizowanie imprez o charakterze kulturalnym; organizowanie warsztatów; działalność wydawnicza i archiwizacyjna; wspieranie działalności zespołów

Obszar działalności:

edukacja

Ostatnie projekty:

Festiwal Wielu Kultur i Narodów \"Z wiejskiego podwórza\" (koncerty, spektakle, warsztaty, filmy, wystawy i inne działania); Ginące rzemiosła - szkoła tradycji - całoroczne warsztaty rękodzielnicze, wydawanie publikacji o tkactwie i wyplataniu ze słomy, archiwizacja rzemiosł

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook