Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji: 0000237140

Adres: ul. Filtrowa 19, 38-540 Zagórz

Województwo: Podkarpackie

Numer telefonu: 013 46 22 670

E-mail: mniejszosci_karpackie@tlen.pl

Strona internetowa: dmk.witryna.org

Cel działalności:

SDMK to organizacja non-profit założona z inicjatywy mieszkańców Gór Słonnych oraz miłośników Karpat. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wielokulturowej społeczności Wschodnich Karpat położonych w Polsce.

Do głównych zadań należy:

  • inwentaryzacja cennych kulturowo zasobów regionalnych; 
  • zachowanie krajobrazu kulturowego (m.in. przeprowadzanie remontów, zabezpieczeń); 
  • edukacja kulturowa (m.in. warsztaty, szkolenia, seminaria, tworzenie ścieżek dydaktycznych); 
  • badania naukowe wieloetnicznej kultury karpackiej; 
  • popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym; 
  • publikacja opracowań (w postaci map, przewodników, folderów, informatorów, albumów, książek i in.) w wersji papierowej i elektronicznej; 
  • ochrona lokalnego środowiska naturalnego; 
  • wzmacnianie godności narodowej i etnicznej społeczności karpackich.

Obszar działalności:

konserwacja

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

- Wielokulturowa Tyrawa Wołoska (2007); - Tyrawska Spadszczyna – Hołuczków (2008); - Wielokulturowa Tyrawa Wołoska – cz. II (2008); - Tyrawska Spadszczyna – Lachawa (2009); - Wielokulturowa Tyrawa Wołoska – cz. III (2009-2010); - Remont i prace konserwatorskie przy cerkwi w Olchowej (2009-nadal); - Kadisz jatom między Sanem a Osławą (2009-2010); - Remont cmentarz w nieistniejącej wsi Płonna (2010); - Barwinkowe more – Stankowa (2010).

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook