Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Stowarzyszenie ART AVANTI

Stowarzyszenie ART AVANTI

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji: KRS 0000310328

Adres: ul Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28 A; 22-400 Zamość

Województwo: Lubelskie

Numer telefonu: 846273775

E-mail: art_avanti@wp.pl

Strona internetowa: www.art-avanti.org.pl

Cel działalności:

Celem Stowarzyszenia „ART AVANTI” jest krzewienie kultury, aktywizacja i promocja życia kulturalnego Zamościa i regionu, oraz wymiana kulturalna zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Organizowanie przedsięwzięć oraz prowadzenie działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym, promocyjnym i edukacyjnym.

Obszar działalności:

edukacja

Ostatnie projekty:

Stowarzyszenie przeprowadziło projekty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze edukacyjnym. Obecnie realizuje program dot. rozwoju i promocji sztuki malarskiej graffiti.

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook