Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Status: instytucja kultury

Numer ewidencji:

Adres: Siedziba główna: Warszawa, Szwoleżerów 9, 00-464

Województwo: Mazowieckie

Numer telefonu: 22 826 93 52

E-mail: alisiecki@nid.pl

Strona internetowa: www.zabytek.pl

Cel działalności:

Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń.

Obszar działalności:

konserwacja

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

www.edd2011.pl, www.zabytek.pl/wolontariat

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook