Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury

Status: instytucja kultury

Numer ewidencji: RIK 7/99

Adres: ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków

Województwo: Małopolskie

Numer telefonu: 12 422 18 84

E-mail: instytut@mik.krakow.pl

Strona internetowa: www.mik.krakow.pl

Cel działalności:

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego powstałą w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonujemy pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy. Poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju, chcemy tworzyć wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy propagować praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzenia oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę. Dzięki wciąż zawiązywanym kontaktom europejskim chcemy korzystać z już wypracowanych najbardziej efektywnych metod edukacji dla kultury, a poprzez analizę lokalnych potrzeb chcemy przenieść najlepsze z nich na grunt Małopolski. W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych.

Obszar działalności:

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego www.dnidziedzictwa.pl

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook