Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich

Status: muzeum

Numer ewidencji:

Adres: Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Numer telefonu: 22 47 10 383

E-mail: j.filochowska@o2.pl

Strona internetowa: www.sztetl.org.pl

Cel działalności:

Propagowanie wiedzy na temat mniejszości żydowskiej, zwalczanie stereotypów, informowanie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych.

Obszar działalności:

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook