Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji: KRS 0000023055

Adres: Ul. Jodłowa 5, 05 -501 Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Numer telefonu: 22 7572588

E-mail: zalesiedolne@op.pl

Strona internetowa: www.zalesie-dolne.pl

Cel działalności:

Upowszechnienie wiedzy o historii miejscowości, ochrona i promocja walorów przyrodniczych i architektonicznych, zabytkowego układu urbanistycznego Zalesia Dolnego.

Obszar działalności:

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

1. Historia ”Krauzówki” - prezentacja, wystawa i publikacja dotycząca historii szkoły. 2. Festiwal Otwarte Ogrody - IV edycja promująca historię o charakterze edukacyjno-integracyjnym

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook