Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Status: muzeum

Numer ewidencji:

Adres: ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Numer telefonu: 58 75 79 150, 58 76 79 135, 58 76 79 172

E-mail: edukacja@mhmg.pl

Strona internetowa: www.mhmg.pl

Cel działalności:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska: 

 1. gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne z zakresu swojej działalności,
 2. kataloguje, archiwizuje i naukowo pracowuje zgromadzone muzealia, 
 3. przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych, 
 4. zabezpiecza i konserwuje zgromadzone muzealia, 
 5. organizuje ekspozycje stałe i czasowe, 
 6. prowadzi działalność oświatową, 
 7. publikuje katalogi, przewodniki wystaw oraz wydawnictwa popularno-naukowe z zakresu swojej działalności, 
 8. użycza muzealia i przyjmuje w depozyt dobra kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 9. współpracuje z muzeami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach, 
 10. opracowuje opinie i oceny oraz udziela informacji, porad i pomocy w zakresie swojej działalności, 
 11. uzupełnia zbiory o nowe zabytki uzyskiwane drogą przydziału, zakupu, darowizn.

Obszar działalności:

konserwacja

edukacja

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook