Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Status: muzeum

Numer ewidencji: PRM/103/2011

Adres: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

Województwo: Podkarpackie

Numer telefonu: 17/2271296

E-mail: mkl@pro.onet.pl

Strona internetowa: www.muzeum.kolbuszowa.pl

Cel działalności:

Misją Muzeum jest zachowanie dla następujących po sobie pokoleń świadectwa i obrazu ich tożsamości poprzez badanie i dokumentowanie uwarunkowań, wpływów i zjawisk dorobku kulturowego Lasowiaków i Rzeszowiaków oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie jego materialnych świadectw.

Obszar działalności:

konserwacja

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook