Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Muzeum ”Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Muzeum ”Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Status: muzeum

Numer ewidencji:

Adres: Chorzów, ul. Parkowa 25

Województwo: Śląskie

Numer telefonu: +48 32 241 07 18

E-mail: kurek@muzeumgpe-chorzow.pl

Strona internetowa: muzeumgpe-chorzow.pl

Cel działalności:

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia, opracowuje i upowszechnia dobra kultury w zakresie budownictwa ludowego i ogólnej kultury ludowej, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu kultury ludowej.

Obszar działalności:

konserwacja

edukacja

badania

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook