Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji:

Adres: ul. Tramwajowa 690-132 Łódź

Województwo: Łódzkie

Numer telefonu: 607 091 559

E-mail: kmst@mpk.lodz.pl

Strona internetowa: www.kmst.mpk.lodz.pl

Cel działalności:

Ratowanie zabytków komunikacji miejskie, promocja transportu zbiorowego

Obszar działalności:

konserwacja

badania

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook