Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji: 0000160318

Adres: ul.Gośniewska 46, 05-660 Warka

Województwo: Mazowieckie

Numer telefonu: 504 671 770

E-mail: warka@stowarzyszeniewarka.pl

Strona internetowa: www.stowarzyszeniewarka.pl

Cel działalności:

Rozwój aktywności społeczności lokalnych powiatu grójeckiego, promocja regionu oraz ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Obszar działalności:

edukacja

Ostatnie projekty:

Mamy w swoim dorobku następujące działania w zakresie ochrony dziedzictwa: 1. Wydanie Komiksu historycznego ”Bitwa pod Warką”; 2. Piknik historyczno-kulturalny ”Vivat Pułaski”; 3. Budowa pomnika Piotra Wysockiego

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook