Poznaj organizatorów

 • Polsko-niemiecka organizacja Jugendbauhütte: ochrona dóbr kultury, uwrażliwienie młodych ludzi z Polski i Niemiec na potrzebę ochrony zabytków


  Województwo: Zachodniopomorskie
  Obszar działalności: konserwacja edukacja
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa

  Status: instytucja kultury

  tel. 22 826 93 52

  alisiecki@nid.pl

  www.zabytek.pl

  Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwa


  Województwo: Mazowieckie
  Obszar działalności: konserwacja edukacja badania
 • Małopolski Instytut Kultury

  Status: instytucja kultury

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego powstałą w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonujemy pod nową nazwą, której charakte


  Województwo: Małopolskie
  Obszar działalności: edukacja badania
 • Semper Avanti

  Status: stowarzyszenie

  Stowarzyszenie Semper Avanti – utworzone w 2000 r. przez grupę młodych ludzi aktywnych i chętnych do podejmowania działań na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, zainteresowanych edukacją m


  Województwo: Dolnośląskie
  Obszar działalności: edukacja
 • Stowarzyszenie Wiatraki Wielkopolski

  Status: stowarzyszenie

  tel. 601 56 70 32

  jardi1@wp.pl

  w opracowaniu

  Ratowanie ostatnich zabytkowych wiatraków w Polsce. Wykorzystanie tych cennych zabytków do celów edukacyjno - turystycznym.


  Województwo: Wielkopolskie
  Obszar działalności: konserwacja edukacja badania
Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook