Strona główna O programie Wolontariat dla dziedzictwa

Wolontariat dla dziedzictwa

Program Wolontariat na rzecz dziedzictwa jest jednym z zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami. Jego głównym celem jest popularyzacja społecznego zaangażowania w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji programu kluczowe są przede wszystkim działania angażujące wolontariuszy oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

 

Poza możliwością dofinansowania projektów, program zakłada także wspieranie organizacji pozarządowych w budowaniu sieci współpracy z innymi podmiotami oraz pomoc merytoryczną. Chcemy także prezentować dobre przykłady działań prowadzonych zgodnie z przepisami prawa i ustawą o ochronie zabytków, jako inspirację do kolejnych działań.

 

Podejmowane działania na rzecz dziedzictwa powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego wśród członków społeczności lokalnej i zachęcać do aktywnego udziału w jego ochronie.

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook