Odrestaurowany kościół i inne efekty prac wolontariuszy Fundacji "Krzyżowa"

Nazwa projektu
„memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” 2006-2009

Organizatorzy
Fundacja "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego"

Krótki opis projektu – geneza pomysłu, główne jego założenia, forma pracy
Trzy roczne cykle projektu,  który dawał możliwość rocznej pracy wolontariackiej w zakresie kultury w regionach dolnośląskim (Polska), Brandenburgii (Niemcy) – przez jeden rok. Uczestnicy projektu (z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy) zajmowali się ratowaniem i ochroną zabytków kultury w muzeach, archiwach, miejscach pamięci, pracowniach konserwatorskich. Wolontariusze pracowali w małych, międzynarodowych grupach w różnych miejscowościach dwóch środkowoeuropejskich regionów. Podczas siedmiu seminariów tematycznych każdego roku, mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na tematy z historii i kultury regionów, w których pracowali. Zajmowali się odrestaurowywaniem zabytków, pracą promocyjną muzeów i placówek kultury, edukacyjną (warsztaty dla młodzieży, szkolili się podczas seminariów tematycznych). 

Główny celem projektu była konfrontacja ze wspólnym europejskim dziedzictwem kulturowym oraz uwarunkowanym historycznie rozwojem krajobrazu kulturowego. W trakcie międzynarodowej współpracy pojawiały się pytania: Jakie znaczenie mają zabytki kultury dla odczytywania historii regionu? Jak interpretować historię? Jaki wpływ ma historia na dzisiejsze życie w regionie? Która z narodowych wersji historii jest prawdziwa? Czym jest kultura? Co musi/ może/ powinno być zachowane i chronione? Na nie i na wiele innych wolontariusze znajdowali odpowiedź podczas rocznej pracy w placówkach kultury i podczas wspólnych seminariów.

Efekt końcowy prac
Przez trzy lata powstało wiele publikacji, odrestaurowanych rzeźb, eksponatów m.in, w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Regionalnym w Jaworze, uporządkowano archiwum Muzeum Gross-Rosen. Dzięki temu projektowi odnowiony został zabytkowy kościółek w Krzyżowej, Cmentarz Żydowski w Kłodzku. Przeprowadzono wiele godzin warsztatów m.in. Fotograficznych i językowych)

Czas przygotowywania projektu 
Pół roku

Prace wykonywane przez wolontariuszy 
 • odrestaurowanie zabytków.
 • czyszczenie i odrestaurowanie nagrobków 
 • publikacje muzealne,
 • promocja placówek kultury 
 • prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży (Fundacja Krzyżowa, Centrum Kultury w Bardzie, Kłodzki Ośrodek Kultury, Akademia Przygody Kłodzko)
 • oprowadzania po muzeach (Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Sztolni Walimskich, Kościół Pokoju Świdnica, Muzeum Regionalne w Jaworze)
 • tłumaczenia
 • prace porządkowe 
 • prace budowlane

Czas poświęcony przez wolontariuszy na realizację zadań
W zależności od roku projektu wolontariusze pracowali w swoich placówkach rok lub pół roku. 

Warunki zapewnione wolontariuszom
Wolontariusze mieszkali w międzynarodowych grupkach – po dwie lub trzy osoby w wynajętych mieszkaniach. Mieli zapewnione wyżywienie i dojazdy do placówek, w których pracowali. Brali udział w polsko-niemieckim kursie 
Obrazekjęzykowym oraz w tygodniowych seminariach tematycznych w Polsce, Niemczech, Czechach. 

Współpraca ze społecznością lokalną
Odbywała się w niektórych placówkach przez wspólne spotkania, realizacje niektórych zadań placówki (np. Dni Czeskie w Bardzie, remont kościoła w Krzyżowej), społeczność lokalna uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez wolontariuszy, wspólnie też odnawiano zabytki.

Korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z realizacji projektu
Odrestaurowany kościół, odrestaurowane cmentarze, pobudzenie małych społeczności lokalnych do działania, wzrost wiedzy z zakresu historii i fotografii, zbudowana świetlica dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi w Kłodzku.

Orientacyjny koszt projektu oraz źródła finansowania
Niemiecka Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, PNWM i FWPN, środki własne Fundacji Krzyżowa.
W przybliżeniu rok projektu kosztował ok. 130 000 Euro.

Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu
Przez 3 lata projektu:
 • ok. 60 wolontariuszy
 • 1 koordynator na rok
 • ok. 7 specjalistów co roku podczas seminariów
 • mentorzy (każdy wolontariusz miał wsparcie)
 • lektorzy języka polskiego i niemieckiego
 • specjaliści w placówkach kierujący pracą wolontariuszy

Więcej informacji
Strona internetowa Fundacji Krzyzowa www.krzyzowa.org.pl, www.memoria.org.pl 
Informacji udziela Aleksandra Królak–Wąsowicz: ola@krzyzowa.org.pl Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook