"Spis powszechny" kolekcji fotograficznych w Warszawie

Nazwa projektu
„FotoRejestr”

Organizatorzy
Fundacja Archeologia Fotografii we współpracy z norweskim Teknisk Museum, Narodowym Archiwum Cyfrowym, oraz Domem Spotkań z Historią.

Krótki opis projektu – geneza pomysłu, główne jego założenia, forma pracy
FotoRejestr – polsko-norweski projekt zainicjowany przez Fundację "Archeologia Fotografii", ma na celu popularyzację idei archiwizacji zbiorów fotograficznych oraz odnalezienie i promocję ciekawych warszawskich kolekcji fotografii. 
Założenia projektu realizowane są poprzez tworzenie „spisu powszechnego” kolekcji fotograficznych w Warszawie - szczegółowej listy-opisu zbiorów rozproszonych w ok. 60 instytucjach państwowych (muzeach, archiwach, bibliotekach) i w zbiorach prywatnych – z udziałem pracowników instytucji, posiadaczy kolekcji, wolontariuszy; akcji „Odkurzamy domowe archiwa” - comiesięcznych konsultacji skierowanych do osób prywatnych na temat ochrony i przechowywania cennych fotografii rodzinnych; wirtualnych wystaw prezentujących wybrane fotograficzne odkrycia oraz międzynarodową konferencję naukową o archiwach. 

Efekt końcowy prac
Efektem końcowym projektu jest stworzenie portalu www.fotorejestr.net, na Obrazekktórym znajdą się: „spis powszechny” kolekcji fotograficznych, instytucjonalnych i prywatnych, wystawy wirtualne prezentujące wybór najciekawszych kolekcji, część teoretyczno-praktyczna omawiająca zagadnienia związane z ochroną i digitalizacją fotografii oraz kwestią promocji dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie, poprzez fora internetowe, portal będzie miejscem wymiany informacji, zarówno dla ekspertów, jak i wszystkich osób zainteresowanych dziedzictwem polskiej fotografii. 

Czas przygotowywania projektu 
1,5 roku

Prace wykonywane przez wolontariuszy 
Pomoc w opisie kolekcji prywatnych i instytucjonalnych – wolontariusze mają możliwość zapoznania się z interesującymi archiwami instytucji, opisując fotografie na miejscu przy współpracy z pracownikami instytucji; pomoc w zabezpieczaniu zbiorów prywatnych – poznawanie metod ochrony i archiwizacji fotografii (np. zabezpieczanie fotografii za pomocą odpowiednich materiałów, czyszczenie szklanych negatywów); pomoc w promocji i przygotowaniu wydarzeń odbywających się w ramach projektu – wystaw, akcji „Odkurzamy domowe archiwa”, naukowej konferencji międzynarodowej

Czas poświęcony przez wolontariuszy na realizację zadań
1-1,5 miesiąca na opis instytucji lub zbioru prywatnego, tydzień w wypadku uczestnictwa w przygotowywaniach wydarzeń

Warunki zapewnione wolontariuszom
Wolontariusze zostają wciągnięci do programu „Zostań przyjacielem fundacji” na zasadach członkostwa honorowego, z czym łączą się odrębne przywileje. 
Wolontariusze zostają przeszkoleni przez pracownika Fundacji w zakresie podstaw opieki nad kolekcją fotograficzną, osoby zaangażowane do skanowania uzyskują dodatkowe szkolenie w tym zakresie.

Współpraca ze społecznością lokalną
ObrazekOgłaszane w mediach konsultacje w siedzibie Fundacji oraz w przestrzeni miejskiej: „Odkurzamy domowe archiwa” -  posiadacze rodzinnych kolekcji dowiadują się jak o nie zadbać, jak przechowywać, jak przedłużyć ich trwanie. Poprzez udział w projekcie, instytucje mają okazję do opisania i zaprezentowania swoich zbiorów fotograficznych, następuje więc znaczna aktywizacja środowiska związanego z instytucjami, posiadającymi archiwa i kolekcje fotografii.

Korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z realizacji projektu
Odkrywanie kolekcji fotograficznych związanych z Warszawą.Mieszkańcy Warszawy i inni użytkownicy portalu zainteresowani fotografią,  mają dostęp do wiedzy o ciekawych zbiorach, a także o metodach ochrony własnych fotografii; instytucje uzyskują pomoc w opisie zbiorów fotograficznych. 

Orientacyjny koszt projektu oraz źródła finansowania
1103400 zł. 
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu
Przez cały okres trwania projektu: 30 wolontariuszy + 1 opiekun + 4 specjalistów + 1 specjalista z każdej instytucji

Gdzie można znaleźć informacje o projekcie i organizatorach 


Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook