Strona główna Dla uczestników i organizatorów Weź udział Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”

Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”

Miejsce:

Siedlęcin (woj. Dolnośląskie)

Data rozpoczęcia: 07.2016

Data zakończenia: 08.2016

Typ działań:

edukacja

Opis:

Uczestnikami obozu mogą być osoby od 16 roku życia, zwłaszcza zamieszkałe na terenie Gminy Jeżów Sudecki, Miasta Jelenia Góra, Gminy i Miasta Wleń oraz Gminy Stara Kamienica. Łącznie w obozie może wziąć udział 10 uczestników. W przypadku większej liczby zgłoszeń kryterium wyboru uczestników będzie umotywowanie wniosku (punkt 4 zgłoszenia). Obóz odbywać się będzie przy XIV-wiecznej mieszkalnej wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Ideą projektu jest zaangażowanie lokalnej młodzieży w poznawanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu oraz budowanie świadomości potrzeby ochrony obiektów zabytkowych. Uczestnicy poprzez udział w działaniach edukacyjnych i popularyzujących zabytki zdobędą wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Przewidziane są wycieczki do najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu połączone z warsztatami i prelekcjami na temat sposobów ochrony i popularyzacji lokalnego dziedzictwa, a także zapoznanie się z zawodem archeologa podczas obserwowania badań wykopaliskowych. Zwieńczeniem obozu będzie wspólne opracowanie koncepcji ścieżki edukacyjnej (wraz z wydaniem folderu) oraz przejście nią, angażujące również zainteresowanych mieszkańców pobliskich miejscowości. Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone będą pod nadzorem osób doświadczonych w realizacji tego typu działań – archeologów, muzealników i specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kontakt: Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) prosimy przesyłać do 15 lipca 2016 roku na adres e-mailowy: b.grabny@wiezasiedlecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook